Gegroet o..., Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam, 1998, 68 blz. [gedichten]

Als er aan Peter van Liers tweede dichtbundel Gegroet o..., de opvolger van zijn alom uitstekend ontvangen debuut Miniem gebaar, een centrale vraag ten grondslag ligt, dan is het deze: hoe naïef kan en mag taal nog gebruikt worden? Of anders gezegd: zijn de woorden in de loop der tijd niet zo belast geraakt met allerlei connotaties dat zuivere poëzie onmogelijk is geworden?
Peter van Lier toont in Gegroet o... dat hij zich van deze cruciale vragen bewust is en - sterker nog - dat hij niet van plan is de hoop op te geven een taal te vinden die onder de historische belasting uitkomt. De dichter zoekt in deze bundel verlangend naar een zo oorspronkelijk mogelijke ervaring van de werkelijkheid. Dit vraagt om een geesteshouding die voorafgaat aan de belastende vragen naar het wat, hoe of waarom van de dingen.
In Gegroet o... tonen de dingen zich in een nog niet door het vragen en door de geschiedenis besmette staat van onschuld en eenvoud.

[Tweedehands verkrijgbaar, bijv. via: bol.com of boekwinkeltjes.nl of antiqbook]

Over deze bundel schreven: Peter de Boer, Piet Gerbrandy, Guus Middag,  Paul DemetsJos Joosten, Yra van Dijk en Bibi Dumon Tak. Over filosofie en poëzie van Van Lier, een beschouwing over zijn eerste drie boeken, schreef Hans Groenewegen.

_____

Het gedicht 'Van die avonden,' uit deze bundel is door Stichting Plint gedrukt op een schort en wordt te koop aangeboden ter verbetering van uw kookkunst.

Micha Hamel heeft een kleine selectie van de gedichten op muziek gezet. Een van zijn Vijf Nederlandse liederen  (Opus 16a) is getiteld Gegroet o... en is geschreven voor bariton, cello en piano. Een latere versie voor bariton en ensemble is een van de Vier Nederlandse liederen (Opus 16b).

_____

Twee gedichten uit Gegroet o...:


OMTRENT HUIZEN


Huizen hebben ramen (vensters) en
minstens één deur.

Huizen zijn om in te wonen (liefst knus).

Soms is een huis ondergebracht in een flat (wat mensen
leuk, eng of duf vinden,
bijvoorbeeld).

Huizen gaan lang mee (opmerkelijk lang voor het vele
dat ze moeten doorstaan; binnenin leven mensen
liefst graag).

Huizen hebben daken (waarop vogels neerstrijken, uitgeput
als ze zijn van lange vluchten).

Huizen doen mensen glimlachen (zelf gezien).

_____


een blad,


gevallen (eerst waaide het nog, dooraderd met nerven, zo echt wat
               men noemt een blad),


vertrapt (tot en met), dood
(eerst verdord, nu nat aan het verteren), echt


              dood (zo bruin als wat en met gaten


erin,
niet van een voorbij
                   geschuifelde rups).


Aan een boom nog ruist een blad al snel, op de grond al
snel niet meer;


aan een boom is een blad nog echt wat men noemt een blad,
op de grond liggend al
                              snel niet meer,


maar erg is dat niet.