Bodemsanering, Uitgeverij Druksel, Gent, 2008, 36 blz. [beeldgedichten]

Bodemsanering bestaat uit twee reeksen van elk zes gedichten. Het opvallendste - en bij Peter van Lier nog niet eerder voorgekomen - is de combinatie van woord en beeld. Uit de schetsboeken van kunstenaar Machteld van Buren heeft hij een aantal tekeningen gekozen en die in zijn gedichten geplaatst. Woord en beeld krijgen daardoor eenzelfde ontologische betekenis en er is tussen beide groepen geen hiërarchie. De woorden becommentariëren niet het beeld, het beeld is geen illustratie van de woorden. Beide vormen samen het gedicht en structureren het.
De titel Bodemsanering refereert aan een vorm van loutering. Elk gedicht begint als het verslag van een geestelijke neergang, maar ergens vindt er een omslag plaats. Men moet tot op de bodem gaan om het licht te kunnen zien, is de teneur van deze gedichten. Peter van Lier verwijst naar de versregel van Hölderlin: 'Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.' Ondanks de zware thematiek is dit een hoopvolle, humanistische bundel.

[Verkrijgbaar bij uitgeverij
Druksel]

_____

Uitgever Johan Velter schreef over de positieve grondtoon in het werk van Peter van Lier, ook aanwezig in de twee bij Druksel uitgegeven boeken. Ook schreef hij over Bodemsanering op de website Sfcdt.

_____

Twee gedichten uit Bodemsanering: