Circus Europe, Salmon Poetry, Cliffs of Moher, County Clare, Ireland, 2013, 45 blz. [gedichten en beelden]

Onder de titel Circus Europe maakte Machteld van Buren in 2012 acht grote collages waarin zij laat zien hoe de strijd van overleven door enkele Europese landen wordt gevoerd. De meeste van die landen tonen zich als dieren: het lichaam bestaat uit een landkaart waar een realistische kop van een dier aan is toegevoegd. Groot-Brittannië is uitgerust met paardenhoofden, Duitsland blijkt een roofvogel te zijn, niet de traditionele adelaar maar een gier. Het gegoochel waarmee de dieren zich in stand houden illustreert de manier waarop de afzonderlijke landen functioneren.
Vier Nederlandse en vier Ierse dichters geven hun interpretatie van deze beelden. De Ierse dichters zijn Jo Slade, Frank Golden, Jessie Lendennie en Patrick Chapman. De Nederlandse dichters zijn Arnoud van Adrichem, Martin Reints, Lieke Marsman en Peter van Lier. Het boek toont de acht collages in kleur. De Nederlandse gedichten zijn tweetalig opgenomen in dit verder Engelstalige boek. De vertalingen zijn gemaakt door Susan Massotty. Het boek is samengesteld en ingeleid door Peter van Lier.


[Verkrijgbaar bij uitgeverij Salmon Poetry of bij petervanlier@gmail.com]

Van bovenstaand boek werd later in het jaar (september 2013), ter gelegenheid van de tentoonstelling van Circus Europe bij Arteriet in Kristiansand, een Noorse editie uitgegeven. De tentoonstelling maakte ook een rondgang langs enkele middelbare scholen in de provincie Vest-Agder. De tentoonstelling en het boek waren voor de scholieren aanleiding om na te denken en te discussiëren over de Europese Unie en de positie van Noorwegen in Europa als land dat geen lid is van de unie.
Alle gedichten uit de Ierse uitgave zijn voor deze Noorse editie opgenomen in de oorspronkelijke taal, Nederlands en Engels, en in een Noorse vertaling. Als extra's zijn in deze uitgave een nieuwe collage van Machteld van Buren opgenomen, die het land Noorwegen uitbeeldt, en een gedicht van de Noorse dichter Terje Dragseth over zijn vaderland. Dit gedicht is in het Noors en in een Engelse vertaling te lezen.

[Verkrijgbaar bij petervanlier@gmail.com]

_____

Het project Circus Europe heeft een eigen blog op het internet. Van Lier publiceerde op deze blog een interpreterende tekst over dit project. De tekst verscheen eerder in twee delen op de site van de The Project Room in Seattle (hier en hier).

Het gedicht dat hij voor de twee boeken schreef bij een collage van Machteld van Buren is in het Nederlands ook te lezen op de digitale versie van Het Moment.  Daarnaast publiceerde hij er twee nieuwe gedichten bij haar werk.

_____

Het gedicht van Peter van Lier uit Circus Europe / Sirkus Europa:


BUIG NIET,


nooit
(klippen te over, ook als de adem niet
                                                         stokt).

De buik snakt
heimelijk naar

voetenwerk, kop en romp verbonden door te braken, maar
                                                                              nooit

berustend in het zuur. Hoog boven de kavels raakt
gejammer

                dicht, heel dicht

aan de zacht pakkende riedel die - hopen we -
niet alleen

                        hier,

       hier

                                      en hier

het groen laat ruisen
                               als leefgebied.